Products Of Steel

Příklady projektů řešených pomocí kotevní techniky ANKRA

1992

Zpevňování uhelného pilíře v českých a polských dolech

1993 - 1994

Výstavba zásobníku plynu – Uranové doly ČR

1994 - 1995

Tunel Hřebeč

1996

Strahovský tunel Praha

Do jakých zemí dodáváme?